L’Independent de Gràcia Newspaper

Jiwar i Africa Centre mostren a l’OAC la instal·lació de l’artista egipci Mina Nasr Compartirà espai amb un projecte de dones contra la censura, 16 de juny de 2017, Silvia Manzanera
Mina Nasr és l’artista convidat per l’entitat gracienca Jiwar Creació i Societat per mostrar la seva obra a la ciutat. La residència, en un projecte conjunt que desenvolupa des del 2012 amb la fundació sudafricana Africa Centre, acollirà l’artista d’origen egipci amb l’objectiu d’oferir un espai on desenvolupar la seva obra i establir vincles amb la ciutat i els artistes locals, per fomentar-segons expoliquen des de Jiwar- l’obertura d’una via de diàleg entre un creador d’imaginari no occidental i la pròpia xarxa urbana amb tot el que això implica. Durant la seva estada a Barcelona, Nasr presentarà una instal·lació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de Gràcia del 2 al 15 de juliol, compartint espai amb XABACA, un projecte a tres bandes Jiwar, Fundación Al Fanar i Novact, que va tenir lloc durant el passat mes de març i que compta amb la cantautora palestina Haya Zaatry, l’artista visual libanesa Fatima Mortada, les cineastes marroquines Houda Lakhdar i Sofi a Aissaoui i la il·lustradora tunisenca Farah Ben Mansour. Malgrat la seva formació com a escultor a la facultat de Belles Arts de la Universitat d’Helwan (El Caire), Nasr treballa a través de gràfi cs, instal·lacions informàtiques i dibuixos, sempre remetent al contrast i dualitat pròpia de l’escultura expressada a través de llums i ombres. Amb la seva obra, l’artista egipci busca explicar els canvis que experimenta la societat conseqüents als esdeveniments sociopolítics que marquen l’actualitat.
El seu treball és una crònica i crítica social fortament infl uenciada per dos successos que han marcat l’actualitat del seu país:
La Primavera Àrab i la Revolució Egípcia. La refl exió sobre la condició humana està molt present en l’obra de Nasr, tractada a partir de la mateixa estructura del cos i sobre com aquest es relaciona amb el seu entorn.